Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppaneinamme on yhteisöjä, joiden intressit Kymenlaakson elinvoiman lisäämiseksi ja PK-yritysten kehittämisen ja kasvun tukemiseksi ovat samansuuntaiset Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n kanssa. Kumppanit ovat yhdistyksemme tukijäseniä.


KPMG on maailmanlaajuinen asiantuntijayritysten verkosto, joka tarjoaa tilintarkastus-, vero- ja neuvontapalveluita. KPMG toimii 162 000 henkilön voimin 155 maassa ympäri maailmaa. Suomessa KPMG:n palveluksessa on yli 850 henkilöä 22 paikkakunnalla. Kymenlaaksossa toimipisteemme ovat Kouvolassa ja Kotkassa. Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n ja KPMG Oy Ab:n yhteistyösopimuksen tavoitteena on parantaa Kymenlaakson PK-yritysten menestys- ja kasvuedellytyksiä sekä kehittää hallitustyöskentelyä. Yhteistyö näkyy Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n toiminnassa sekä jäsenistölle ja PK-sektorin yrityksille järjestämissämme tilaisuuksissa.

Kouvola Innovation Oy eli Kinno on Kouvolan kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on Kouvolan seudun elinvoimaisuuden vahvistaminen. Palvelutarjontaamme kuuluvat yritys-, matkailu- ja kehittämis- sekä sijoittumispalvelut. Kinno parantaa yritystoiminnan edellytyksiä ja tukee yritysten syntymistä, sijoittumista ja kehittymistä seudulla – yhden luukun periaatteella. Palvelujemme ydin on monipuolinen yritysneuvonta, kehittämisen painopistealueita ovat logistiikka, biotalous, matkailu ja digitalisaatio. Yhteistyöllä saavutamme tuloksia ja aitoa hyötyä alueemme yrityksille.

Cursor Oy on Kotkan-Haminan seudulla toimiva kehittämisyhtiö, jonka omistavat seudun kunnat Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä yhdessä alueen teollisuusyritysten ja rahoituslaitosten kanssa. Seudulla on noin 88 000 asukasta ja noin 5 000 yritystä. Cursor on perustettu vuonna 1988. Liikevaihto vuonna 2018 oli 8,2 M€ ja henkilöstömäärä 52. Haluamme toimia edelläkävijänä ja esimerkin näyttäjänä ympäristön kuormittamisen ja luonnonvarojen käytön minimoimiseksi. Omalla esimerkillämme haluamme innostaa seudun yrityksiä ja muita sidosryhmiämme kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintansa kestävyyteen niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten tekijöiden kannalta.

OP Kymenlaakso on yksi OP Ryhmän suurimmista pankeista ja toimialueen johtavia pankkeja. Pankillamme on konttorit Haminassa, Kotkassa ja Kouvolassa sekä kattavat mobiili-, verkko- ja puhelinpalvelut. OP Kymenlaakso on jäsentensä omistama, voimakkaasti kehittyvä pankki. Saat meiltä kaikki henkilö- sekä yritysasiakkaiden pankki- ja vakuutuspalvelut, lainopilliset palvelut sekä OP Koti Kymenlaakson palvelut. Palvelemme ajanvarauksella arkisin klo 8-19. Koko henkilöstömme suorat yhteystiedot sekä ajankohtaiset uutiset löydät sivuiltamme osoitteessa op.fi/kymenlaakso. Seuraathan meitä myös sosiaalisessa mediassa: Facebookissa ja Instagramissa. Tarinoita Kymenlaaksosta kerromme OP Mediassa sivuillamme: op-media.fi/op-kymenlaakso

Kouvolan Liikemiesyhdistys ry. toimii jäsenistönsä hyväksi ja pyrkii olemaan yhtenä vaikuttajana Kouvolan kaupungin kehityksessä. Yhdistyksen tarkoitus on jäsenistönsä aktivointi Kouvolan liike-elämän hyväksi ja tavoitteena on edistää ja omalla toiminnallaan mahdollistaa Kouvolan talousalueen kehittymistä. Tätä tarkoitusta saavuttaakseen yhdistys voi muun muassa: *Kehittää jäseniään opetuksen, luentojen, yritysvierailujen ja esitelmien avulla *Antaa kokouksissaan ja tilaisuuksissaan jäsenilleen mahdollisuuksia osallistua hyvään seuraelämään ja kehittäviin keskusteluihin *Osallistua kaupallisten ja muiden johtamista tukevien opintojen tukemiseen antamalla lahjoituksia *Tukea kaupallisia aineita ja/tai johtamista opiskelevien henkilöiden opintoja antamalla lahjoituksia *Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa *Tehdä yhteiskuntaa ja sen hyvinvointia edistäviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja *Olla yhteistoiminnassa muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa *Tehdä ja osallistua erilaisiin projekteihin, jotka aktivoivat Kouvolan talousaluetta *Tehdä tarvittaessa taloudellisia sijoituksia vähäriskisiin projekteihin, esimerkiksi startup yrityksen pääomalainoitus, mahdollinen mukanaolo kehityshankkeissa tai erilaisissa yleisötapahtumissa.