Seuraava HHJ-kurssi Kotkassa 8.9. – 14.10.


Seuraava HHJ-kurssi Kotkassa 8.9. – 14.10. Hallitus on omistajalle ja toimitusjohtajalle kuin palloseinä. Hallituksen jäsenten tärkeä tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä. Suosittu HHJ-kurssi on tarkoitettu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville; toimitusjohtajille, yrittäjille, kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten johtajille ja hallituksen jäsenille. Hyvää hallitusosaamista tarvitaan yritysten lisäksi myös […]

Seuraava HHJ-kurssi Kotkassa 8.9. – 14.10.
Hallitus on omistajalle ja toimitusjohtajalle kuin palloseinä. Hallituksen jäsenten tärkeä tehtävä on kysyä oikeita kysymyksiä.
Suosittu HHJ-kurssi on tarkoitettu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen.
Kurssi sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville; toimitusjohtajille, yrittäjille, kunnallisten osakeyhtiöiden ja liikelaitosten johtajille ja hallituksen jäsenille. Hyvää hallitusosaamista tarvitaan yritysten lisäksi myös julkisella sektorilla ja yhdistyksissä.
Yrittäjät, yritysjohto ja organisaatiot tarvitsevat tuekseen eri alojen osaavia hallitusjäseniä, jotta toiminta kasvaa, uudistuu ja pystytään laajentumaan uusille markkina-alueille säilyttäen samalla hyvä kannattavuus. Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

Lisätietoa:
https://www.kymichamber.fi/koulutukset/hhj-hyvaksytty-hallituksen-jasen/